ติดตามการดำเนินโครงการธนาคารสินค้าเกษตรด้านประมง

[2023-06-01] เข้าร่วมประชุมประจำเดือนกำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯอำเภอราษีไศล.. [2023-06-01] เข้าร่วมการประชุม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ อำเภอขุขันธ์.. [2023-05-31] ร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯ อำเภอขุขันธ์ ประจำเดือนมิถุนายน 2566.. [2023-05-31] สุ่มปริมาณสัตว์น้ำหลังปล่อยพันธุ์ปลา ณ หนองคู.. [2023-05-31] คุ้มครองสัตว์น้ำมีไข่ "ฤดูน้ำแดง" จังหวัดศรีสะเกษ.. [2023-05-30] ร่วมปล่อยปลาลงแหล่งน้ำโครงการธนาคารสัตว์น้ำหนองซองแมว.. [2023-05-30] เข้าร่วมการประชุมคณะกรมการจังหวัด ครั้งที่ 5/2566.. [2023-05-30] ร่วมปล่อยปลาลงแหล่งน้ำโครงการธนาคารสัตว์น้ำหนองโซง.. [2023-05-30] ร่วมปล่อยปลาลงแหล่งน้ำโครงการธนาคารสัตว์น้ำหนองโซง.. [2023-05-30] จัดประชุมชี้แจงโครงการ และให้ความรู้ด้านการเลี้ยงสัตว์น้ำ.. อ่านทั้งหมด 

ติดตามการดำเนินโครงการธนาคารสินค้าเกษตรด้านประมง 

ส่ง email ทวิต Tweeter ส่ง Line แชร์ Facebook

นายกิตติพงษ์ ลีลาศสง่างาม ประมงจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายปรีชา งอกนาวัง หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง พร้อมด้วย นายจารุวงศ์ พวงอินทร์ เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน ร่วมกับ นายสัมฤทธิ์ ขำพลับ ประมงอำเภอราศีไศล ติดตามการดำเนินโครงการธนาคารสินค้าเกษตรด้านประมง (กิจกรรมสนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม) กรรมการแหล่งน้ำหนองลักช้าง ณ แหล่งน้ำหนองลักช้าง(แหล่งน้ำเก่าปี 63) ตำบลหว้านคำ อำเภอราษีไศล และเข้าหารือข้อราชการกับท่านนายอำเภอบึงบูรพ์ ในการจัดเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำร่วมกับคณะกรรมการแหล่งน้ำหนองคู ณ แหล่งน้ำหนองคู(แหล่งน้ำใหม่ ปี66) ตำบลเป๊าะ อำเภอบึงบูรพ์ จังหวัดศรีสะเกษ ในโครงการธนาคารสินค้าเกษตรด้านประมงฯ