ลงพื้นที่เพื่อพบผู้นำและสำรวจแหล่งน้ำที่จะจัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในวันสำคัญ

[2023-06-01] เข้าร่วมประชุมประจำเดือนกำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯอำเภอราษีไศล.. [2023-06-01] เข้าร่วมการประชุม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ อำเภอขุขันธ์.. [2023-05-31] ร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯ อำเภอขุขันธ์ ประจำเดือนมิถุนายน 2566.. [2023-05-31] สุ่มปริมาณสัตว์น้ำหลังปล่อยพันธุ์ปลา ณ หนองคู.. [2023-05-31] คุ้มครองสัตว์น้ำมีไข่ "ฤดูน้ำแดง" จังหวัดศรีสะเกษ.. [2023-05-30] ร่วมปล่อยปลาลงแหล่งน้ำโครงการธนาคารสัตว์น้ำหนองซองแมว.. [2023-05-30] เข้าร่วมการประชุมคณะกรมการจังหวัด ครั้งที่ 5/2566.. [2023-05-30] ร่วมปล่อยปลาลงแหล่งน้ำโครงการธนาคารสัตว์น้ำหนองโซง.. [2023-05-30] ร่วมปล่อยปลาลงแหล่งน้ำโครงการธนาคารสัตว์น้ำหนองโซง.. [2023-05-30] จัดประชุมชี้แจงโครงการ และให้ความรู้ด้านการเลี้ยงสัตว์น้ำ.. อ่านทั้งหมด 

ลงพื้นที่เพื่อพบผู้นำและสำรวจแหล่งน้ำที่จะจัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในวันสำคัญ 

ส่ง email ทวิต Tweeter ส่ง Line แชร์ Facebook

นายกิตติพงษ์ ลีลาศสง่างาม ประมงจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายปรีชา งอกนาวัง หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง พร้อมด้วย นายจารุวงศ์ พวงอินทร์ เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน ร่วมกับ นายชาญ คำเรียงศรี ประมงอำเภอปรางค์กู่ ลงพื้นที่เพื่อพบผู้นำและสำรวจแหล่งน้ำที่จะจัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในวันสำคัญ ณ แหล่งน้ำห้วยค้า ตำบลสำโรงตาเจ็น อำเภอขุขันธ์ และแหล่งน้ำหนองแวง ตำบลดู่ อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี พร้อมมอบหนังสือการขึ้นทะเบียนเป็นองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นให้กับกลุ่มเกษตรกรบ้านชุมชนสตรีแปรรูปปลาบ้านดงตาดทอง ตำบลโพธิ์ศรี อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ