ร่วมเปิดมหกรรมงานแสดงสินค้าเชื่อมโยงประเทศเพื่อนบ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

[2023-06-01] เข้าร่วมประชุมประจำเดือนกำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯอำเภอราษีไศล.. [2023-06-01] เข้าร่วมการประชุม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ อำเภอขุขันธ์.. [2023-05-31] ร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯ อำเภอขุขันธ์ ประจำเดือนมิถุนายน 2566.. [2023-05-31] สุ่มปริมาณสัตว์น้ำหลังปล่อยพันธุ์ปลา ณ หนองคู.. [2023-05-31] คุ้มครองสัตว์น้ำมีไข่ "ฤดูน้ำแดง" จังหวัดศรีสะเกษ.. [2023-05-30] ร่วมปล่อยปลาลงแหล่งน้ำโครงการธนาคารสัตว์น้ำหนองซองแมว.. [2023-05-30] เข้าร่วมการประชุมคณะกรมการจังหวัด ครั้งที่ 5/2566.. [2023-05-30] ร่วมปล่อยปลาลงแหล่งน้ำโครงการธนาคารสัตว์น้ำหนองโซง.. [2023-05-30] ร่วมปล่อยปลาลงแหล่งน้ำโครงการธนาคารสัตว์น้ำหนองโซง.. [2023-05-30] จัดประชุมชี้แจงโครงการ และให้ความรู้ด้านการเลี้ยงสัตว์น้ำ.. อ่านทั้งหมด 

ร่วมเปิดมหกรรมงานแสดงสินค้าเชื่อมโยงประเทศเพื่อนบ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ส่ง email ทวิต Tweeter ส่ง Line แชร์ Facebook

สำนักงานประมงจังหวัดศรีสะเกษ โดย นายกิตติพงษ์ ลีลาศสง่างาม ประมงจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดศรีสะเกษ เข้าร่วมเปิดมหกรรมงานแสดงสินค้าเชื่อมโยงประเทศเพื่อนบ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 8-12 มีนาคม 2566 ณ ลานคอนกรีต หน้าสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ โดยมี นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธาน ทั้งนี้ ได้ติดตามประชาสัมพันธ์ บูธจำหน่ายสินค้า Fisherman market@sisaket เพื่อเพิ่มช่องทางการรับรู้ และส่งเสริมสินค้าด้านประมง โดยภายในงานมีการแสดงและจำหน่ายสินค้าของผู้ประกอบการนำเข้า-ส่งออก ผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ OTOP/SMEs/สินค้าชุมชน ร่วมกว่า 100 คูหา