ลงพื้นที่อำเภอภูสิงห์เพื่อเตรียมการต้อนรับองคมนตรี


[2023-03-27] จัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงปลาตะเพียนขาวในบ่อดินอำเภอกันท.. [2023-03-26] เข้าร่วมงานเปิดกิจกรรมขายบัตรลงหนองทอดแหจับปลา ณ หนองลูกแรด.. [2023-03-25] เข้าร่วมพิธีเปิดการฝึกอบรมเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ.. [2023-03-24] อบรมโครงการพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงปลาตะเพียนขาวในบ่อดินอำเภอราษีไศล.. [2023-03-23] ออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่อำเภอศิลาลาด.. [2023-03-23] จัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงปลาตะเพียนขาวในบ่อดินอำเภอเมือ.. [2023-03-22] เข้าร่วมพิธีเปิดงานวัน อสม. แห่งชาติ อำเภอขุขันธ์.. [2023-03-22] อบรมโครงการพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงปลาตะเพียนขาวในบ่อดินอำเภอเบญจลักษ์.. [2023-03-22] จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำโครงการธนาคารสินค้าเกษตรอำเภอบึงบูรพ์.. [2023-03-21] เตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในโครงการธนาคารสินค้าเก.. อ่านทั้งหมด 

ลงพื้นที่อำเภอภูสิงห์เพื่อเตรียมการต้อนรับองคมนตรี 


นายกิตติพงษ์ ลีลาศสง่างาม ประมงจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วยนางสาวศิราณี งอยจันทร์ศรี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดศรีสะเกษ นายปรีชา งอกนาวัง หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง และนายสุพรชัย พนารัตนโสภณ ประมงอำเภอภูสิงห์ ลงพื้นที่อำเภอภูสิงห์เพื่อเตรียมการต้อนรับนายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรีและคณะอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่มีกำหนดการติดตามและขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการฯ ในพื้นที่อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ

หว่างวันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2566