เข้าร่วมการประชุมประจำเดือน


[2023-03-27] จัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงปลาตะเพียนขาวในบ่อดินอำเภอกันท.. [2023-03-26] เข้าร่วมงานเปิดกิจกรรมขายบัตรลงหนองทอดแหจับปลา ณ หนองลูกแรด.. [2023-03-25] เข้าร่วมพิธีเปิดการฝึกอบรมเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ.. [2023-03-24] อบรมโครงการพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงปลาตะเพียนขาวในบ่อดินอำเภอราษีไศล.. [2023-03-23] ออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่อำเภอศิลาลาด.. [2023-03-23] จัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงปลาตะเพียนขาวในบ่อดินอำเภอเมือ.. [2023-03-22] เข้าร่วมพิธีเปิดงานวัน อสม. แห่งชาติ อำเภอขุขันธ์.. [2023-03-22] อบรมโครงการพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงปลาตะเพียนขาวในบ่อดินอำเภอเบญจลักษ์.. [2023-03-22] จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำโครงการธนาคารสินค้าเกษตรอำเภอบึงบูรพ์.. [2023-03-21] เตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในโครงการธนาคารสินค้าเก.. อ่านทั้งหมด 

เข้าร่วมการประชุมประจำเดือน 


สำนักงานประมงจังหวัดศรีสะเกษโดย นายยุทธจิตร พวงอินทร์ ประมงอำเภอขุขันธ์ เข้าร่วมการประชุมประจำเดือน หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการบริหารงานอำเภอแบบบูรณาการ (ก.บ.อ.) ครั้งที่ 2/2566 อำเภอขุขันธ์ เพื่อรับฟังข้อราชการของหน่วยงานต่าง ๆ โดยมีนายพงษ์ธร จันทร์สวัสดิ์ นายอำเภอขุขันธ์ เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมไกรภักดี อาคารที่ว่าการอำเภอขุขันธ์ ชั้น 2