เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ


[2023-03-21] ติดตามโครงการธนาคารสัตว์น้ำหนองโซง.. [2023-03-20] จัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงปลาตะเพียนขาวในบ่อดินอำเภอเมือ.. [2023-03-19] ปล่อยพันธุ์ปลาลงสู่แหล่งน้ำหนองสิม.. [2023-03-19] วันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่อำเภอน้ำเกลี้ยง.. [2023-03-17] จัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงปลาตะเพียนขาวในบ่อดินอำเภอขุนห.. [2023-03-17] จัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงปลาตะเพียนขาวในบ่อดินอำเภอขุขั.. [2023-03-17] ติดตามการดำเนินโครงการธนาคารสินค้าเกษตรด้านประมง.. [2023-03-17] ลงพื้นที่เพื่อพบผู้นำและสำรวจแหล่งน้ำที่จะจัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำใน.. [2023-03-16] ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2564.. [2023-03-13] ร่วมเปิดมหกรรมงานแสดงสินค้าเชื่อมโยงประเทศเพื่อนบ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.. อ่านทั้งหมด 

เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ 


สำนักงานประมงจังหวัดศรีสะเกษโดย นายสมหมาย โกศล ประมงอำเภอกันทรลักษ์ เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์ครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารงานอำเภอ และคณะกรรมการบริหารงานอำเภอ ครั้งที่ 2/2566 อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ณ ห้องประชุมอำเภอกันทรลักษ์ ชั้น 2 โดยมีนายสุกิจ เหลืองสกุลไทย นายอำเภอกันทรลักษ์ เป็นประธานในที่ประชุม