เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอำเภอเมืองศรีสะเกษ


[2023-03-21] ติดตามโครงการธนาคารสัตว์น้ำหนองโซง.. [2023-03-20] จัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงปลาตะเพียนขาวในบ่อดินอำเภอเมือ.. [2023-03-19] ปล่อยพันธุ์ปลาลงสู่แหล่งน้ำหนองสิม.. [2023-03-19] วันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่อำเภอน้ำเกลี้ยง.. [2023-03-17] จัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงปลาตะเพียนขาวในบ่อดินอำเภอขุนห.. [2023-03-17] จัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงปลาตะเพียนขาวในบ่อดินอำเภอขุขั.. [2023-03-17] ติดตามการดำเนินโครงการธนาคารสินค้าเกษตรด้านประมง.. [2023-03-17] ลงพื้นที่เพื่อพบผู้นำและสำรวจแหล่งน้ำที่จะจัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำใน.. [2023-03-16] ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2564.. [2023-03-13] ร่วมเปิดมหกรรมงานแสดงสินค้าเชื่อมโยงประเทศเพื่อนบ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.. อ่านทั้งหมด 

เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอำเภอเมืองศรีสะเกษ 


สำนักงานประมงจังหวัดศรีสะเกษโดย นางเสาวณี แสนโคก ประมงอำเภอเมืองศรีสะเกษ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอำเภอเมืองศรีสะเกษ (ก.ช.ภ.อ.เมืองศรีสะเกษ) ครั้งที่ 3/2566 เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยปี 2566 ด้านที่อยู่อาศัย ด้านสิ่งสาธารณประโยชน์ ณ ห้องประชุมท้าวอินสอน ชั้น 3 ที่ว่าการอำเภอเมืองศรีสะเกษโดยมี นายคมป์ สังข์วงษ์ นายอำเภอเมืองศรีสะเกษ เป็นประธาน