เตรียมสถานที่รับคณะองคมนตรี


[2023-03-21] ติดตามโครงการธนาคารสัตว์น้ำหนองโซง.. [2023-03-20] จัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงปลาตะเพียนขาวในบ่อดินอำเภอเมือ.. [2023-03-19] ปล่อยพันธุ์ปลาลงสู่แหล่งน้ำหนองสิม.. [2023-03-19] วันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่อำเภอน้ำเกลี้ยง.. [2023-03-17] จัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงปลาตะเพียนขาวในบ่อดินอำเภอขุนห.. [2023-03-17] จัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงปลาตะเพียนขาวในบ่อดินอำเภอขุขั.. [2023-03-17] ติดตามการดำเนินโครงการธนาคารสินค้าเกษตรด้านประมง.. [2023-03-17] ลงพื้นที่เพื่อพบผู้นำและสำรวจแหล่งน้ำที่จะจัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำใน.. [2023-03-16] ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2564.. [2023-03-13] ร่วมเปิดมหกรรมงานแสดงสินค้าเชื่อมโยงประเทศเพื่อนบ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.. อ่านทั้งหมด 

เตรียมสถานที่รับคณะองคมนตรี  


สำนักงานประมงจังหวัดศรีสะเกษโดย นายสุพรชัย พนารัตนะโสภณประมงอำเภอภูสิงห์ร่วมกับงานพัฒนาการประมง ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เตรียมสถานที่รับคณะองคมนตรี ณ อ่างเก็บน้ำห้วยตึ๊กชู ต.ห้วยตึ๊กชู อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ