ร่วมงานจัดแสดงนิทรรศการด้านประมง ในงานวันถ่ายทอดเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ ปี 2566


[2023-03-21] ติดตามโครงการธนาคารสัตว์น้ำหนองโซง.. [2023-03-20] จัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงปลาตะเพียนขาวในบ่อดินอำเภอเมือ.. [2023-03-19] ปล่อยพันธุ์ปลาลงสู่แหล่งน้ำหนองสิม.. [2023-03-19] วันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่อำเภอน้ำเกลี้ยง.. [2023-03-17] จัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงปลาตะเพียนขาวในบ่อดินอำเภอขุนห.. [2023-03-17] จัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงปลาตะเพียนขาวในบ่อดินอำเภอขุขั.. [2023-03-17] ติดตามการดำเนินโครงการธนาคารสินค้าเกษตรด้านประมง.. [2023-03-17] ลงพื้นที่เพื่อพบผู้นำและสำรวจแหล่งน้ำที่จะจัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำใน.. [2023-03-16] ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2564.. [2023-03-13] ร่วมเปิดมหกรรมงานแสดงสินค้าเชื่อมโยงประเทศเพื่อนบ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.. อ่านทั้งหมด 

ร่วมงานจัดแสดงนิทรรศการด้านประมง ในงานวันถ่ายทอดเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ ปี 2566  


สำนักงานประมงจังหวัดศรีสะเกษโดย นายสัมฤทธิ์ ขำพลับ ประมงอำเภอราษีไศล ร่วมงานจัดแสดงนิทรรศการด้านประมง ในงานวันถ่ายทอดเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ ปี 2566 ณ สวนมัจฉานารีรัตน์ ห้วยก๊ากว๊าว หมู่ที่ 7 ต.คลีกลิ้ง อ.ศิลาลาด พร้อมให้ความรู้แก่เกษตรกร ณ ฐานเรียนรู้ด้านประมง แจกแหนแดงให้กับเกษตรกร และมอบพันธ์ปลาให้กับผู้นำชุมชน เพื่อนำไปปล่อยในลำห้วยก๊ากว๊าว จำนวน 10 ถุง โดยมีท่านนายอำเภอศิลาลาด ให้เกียรติเป็นประธานสำนักงานประมงจังหวัดศรีสะเกษโดย นายสัมฤทธิ์ ขำพลับ ประมงอำเภอราษีไศล ร่วมงานจัดแสดงนิทรรศการด้านประมง ในงานวันถ่ายทอดเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ ปี 2566 ณ สวนมัจฉานารีรัตน์ ห้วยก๊ากว๊าว หมู่ที่ 7 ต.คลีกลิ้ง อ.ศิลาลาด พร้อมให้ความรู้แก่เกษตรกร ณ ฐานเรียนรู้ด้านประมง แจกแหนแดงให้กับเกษตรกร และมอบพันธ์ปลาให้กับผู้นำชุมชน เพื่อนำไปปล่อยในลำห้วยก๊ากว๊าว จำนวน 10 ถุง โดยมีท่านนายอำเภอศิลาลาด ให้เกียรติเป็นประธาน