ร่วมกิจกรรมกับองค์การบริหารส่วนตำบลสมอ จัดทำโครงการ "ปรางค์กู่เมืองคนดี มีน้ำใจ นุ่งผ้าไทยใส่บาตร นำข้าวก้นบาตรพัฒนาคน พัฒนาชาติ"


[2023-03-21] ติดตามโครงการธนาคารสัตว์น้ำหนองโซง.. [2023-03-20] จัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงปลาตะเพียนขาวในบ่อดินอำเภอเมือ.. [2023-03-19] ปล่อยพันธุ์ปลาลงสู่แหล่งน้ำหนองสิม.. [2023-03-19] วันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่อำเภอน้ำเกลี้ยง.. [2023-03-17] จัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงปลาตะเพียนขาวในบ่อดินอำเภอขุนห.. [2023-03-17] จัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงปลาตะเพียนขาวในบ่อดินอำเภอขุขั.. [2023-03-17] ติดตามการดำเนินโครงการธนาคารสินค้าเกษตรด้านประมง.. [2023-03-17] ลงพื้นที่เพื่อพบผู้นำและสำรวจแหล่งน้ำที่จะจัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำใน.. [2023-03-16] ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2564.. [2023-03-13] ร่วมเปิดมหกรรมงานแสดงสินค้าเชื่อมโยงประเทศเพื่อนบ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.. อ่านทั้งหมด 

ร่วมกิจกรรมกับองค์การบริหารส่วนตำบลสมอ จัดทำโครงการ "ปรางค์กู่เมืองคนดี มีน้ำใจ นุ่งผ้าไทยใส่บาตร นำข้าวก้นบาตรพัฒนาคน พัฒนาชาติ" 


สำนักงานประมงจังหวัดศรีสะเกษโดย นายชาญ คำเรียงศรี ประมงอำเภอปรางค์กู่ ร่วมกิจกรรมกับองค์การบริหารส่วนตำบลสมอ จัดทำโครงการ "ปรางค์กู่เมืองคนดี มีน้ำใจ นุ่งผ้าไทยใส่บาตร นำข้าวก้นบาตรพัฒนาคน พัฒนาชาติ". และปล่อยพันธุ์ปลาในแหล่งน้ำกุดปราสาท โดยมีนายวิทยา ไชยเดชกำจร นายอำเภอปรางค์กู่ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ฯนายกอบต.ผู้บริหารสถานศึกษา.กำนัน/ผู้ใหญบ้านและประชาชนตำบลสมอ ณ บริเวณปราสาททามจาน บ้านทามจาน หมู่ 12 ตำบลสมอ อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ