ร่วมประชุมเพื่อให้ข้อมูลคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัด (ก.ช.ภ.จ.ศรีสะเกษ) ครั้งที่ 3/2566


[2023-03-27] จัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงปลาตะเพียนขาวในบ่อดินอำเภอกันท.. [2023-03-26] เข้าร่วมงานเปิดกิจกรรมขายบัตรลงหนองทอดแหจับปลา ณ หนองลูกแรด.. [2023-03-25] เข้าร่วมพิธีเปิดการฝึกอบรมเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ.. [2023-03-24] อบรมโครงการพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงปลาตะเพียนขาวในบ่อดินอำเภอราษีไศล.. [2023-03-23] ออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่อำเภอศิลาลาด.. [2023-03-23] จัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงปลาตะเพียนขาวในบ่อดินอำเภอเมือ.. [2023-03-22] เข้าร่วมพิธีเปิดงานวัน อสม. แห่งชาติ อำเภอขุขันธ์.. [2023-03-22] อบรมโครงการพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงปลาตะเพียนขาวในบ่อดินอำเภอเบญจลักษ์.. [2023-03-22] จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำโครงการธนาคารสินค้าเกษตรอำเภอบึงบูรพ์.. [2023-03-21] เตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในโครงการธนาคารสินค้าเก.. อ่านทั้งหมด 

ร่วมประชุมเพื่อให้ข้อมูลคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัด (ก.ช.ภ.จ.ศรีสะเกษ) ครั้งที่ 3/2566  


นายกิตติพงษ์ ลีลาศสง่างาม ประมงจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นายปรีชา งอกนาวัง หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง นางสาวสุจิตราภรณ์ ไพฑูรย์ เข้าร่วมประชุมเพื่อให้ข้อมูลคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัด (ก.ช.ภ.จ.ศรีสะเกษ) ครั้งที่ 3/2566 ณ ห้องประชุมสระกำแพงใหญ่ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ประสบอุทุกภัย รวม 2 อำเภอ 83 ราย พื้นที่สัตว์น้ำที่เลี้ยงบ่อดินเสียหาย จำนวน 63 ไร่ วงเงินให้ความช่วยเหลือ จำนวน 294,966 บาท ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ความช่วยเหลือโดยใช้วงเงินในอำนาจสำนักปลัดกระทรวงเกษตรฯ

สรุปการประชุมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดศรีสะเกษ ด้านประมง ช่วงเวลาที่เกิดภัยเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 ภันยังไม่สิ้นสุด มีประชุม ก.ช.ภ.จ. 3 ครั้ง 15 อำเภอ 684.76 ไร่ 211 ตรม. เกษตร 1,019 ราย วงเงินให้การช่วยเหลือ 3,283,670.91 บาท ใช้วงเงินในอำนาจสำนักปลัดกระทรวงเกษตรฯ