ร่วมงาน"หวัวฺบุญเบิกฟ้า ขึ้น 3 ค่ำ มหัศจรรย์ เดือน 3


[2023-03-27] จัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงปลาตะเพียนขาวในบ่อดินอำเภอกันท.. [2023-03-26] เข้าร่วมงานเปิดกิจกรรมขายบัตรลงหนองทอดแหจับปลา ณ หนองลูกแรด.. [2023-03-25] เข้าร่วมพิธีเปิดการฝึกอบรมเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ.. [2023-03-24] อบรมโครงการพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงปลาตะเพียนขาวในบ่อดินอำเภอราษีไศล.. [2023-03-23] ออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่อำเภอศิลาลาด.. [2023-03-23] จัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงปลาตะเพียนขาวในบ่อดินอำเภอเมือ.. [2023-03-22] เข้าร่วมพิธีเปิดงานวัน อสม. แห่งชาติ อำเภอขุขันธ์.. [2023-03-22] อบรมโครงการพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงปลาตะเพียนขาวในบ่อดินอำเภอเบญจลักษ์.. [2023-03-22] จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำโครงการธนาคารสินค้าเกษตรอำเภอบึงบูรพ์.. [2023-03-21] เตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในโครงการธนาคารสินค้าเก.. อ่านทั้งหมด 

ร่วมงาน"หวัวฺบุญเบิกฟ้า ขึ้น 3 ค่ำ มหัศจรรย์ เดือน 3 


สำนักงานประมงจังหวัดศรีสะเกษโดยนายชาญ คำเรียงศรี ประมงอำเภอปรางค์กู่ ร่วมงาน"หวัวฺบุญเบิกฟ้า ขึ้น 3 ค่ำ มหัศจรรย์ เดือน 3" ณ ปราสาทปรางค์กู่ ตำบลกู่ อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ ชุมชนชาติพันธุ์เผ่ากูย ชาวอำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ ทั้ง 17 หมู่บ้าน ของชาวตำบลกู่ ได้แต่งกายด้วยชุดชนเผ่ากูย แห่นำเครื่องเซ่นไหว้ครบครัน ออกมาแห่มาร่วมประกอบพิธี “หวัวบุญเบิกฟ้า” เนื่องในวันขึ้น 3 ค่ำ มหัศจรรย์งานบุญเดือน 3 โดยทุกหมู่ ได้จัดเตรียมเครื่องเซ่นไหว้อย่างครบครัน ทั้งไก่นึ่ง หัวหมู ผลไม้นานาชนิดที่ล้วนเป็นมงคล และพิเศษ ทุกพาเครื่องเซ่นไหว้ จะต้องมี ก็คือ เหล้าพื้นบ้าน หรือสุราสาโท ของที่บรรพบุรุษชื่นชอบ นำมาประกอบขบวนแห่ไปที่ปราสาทปรางค์กู่ และเข้าร่วมพิธีถวายเครื่องเซ่นไหว้ตามประเพณี โดยจะมีพ่อหมอ หรือผู้นำทางจิตวิญญาณ นำสวดมนต์ไหว้พระ นำกล่าวถวายเครื่องเซ่นไหว้เป็นภาษากูย หรือ ส่วย โดยเครื่องเซ่นไหว้ที่นำมา จะต้องเปิดออก เทลงแก้ว เทลงพื้นดินบางส่วน แกะ ฉีก เพื่อถวายเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย จากนั้น ได้พากันแกะฉีกดูคางไก่นึ่ง ที่นำมาถวาย เพื่อการเสี่ยงทาย ว่าปีนี้ฝนฟ้าจะดีไหม ข้าวปลา จะอุดมสมบูรณ์หรือไม่ และประชาชนจะอยู่เย็นเป็นสุขหรือไม่ ซึ่งในพาเครื่องเซ่นไหว้ แต่ละหมู่ ก็ไม่เหมือนกัน บางหมู่ก็ดี บางหมู่ก็ไม่ค่อยจะดี ตามคางไก่นึ่งที่เสี่ยงทายออกมา โดยวันนี้ได้มี นายวิทยา ไชยเดชกำจร นายอำเภอปรางค์กู่ เดินทางมาเป็นประธาน และร่วมพิธีด้วย

โดย นายพสิษฐ์ เจนพิทักษ์คุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกู่ กล่าวว่า การจัดงาน “หวัวบุญเบิกฟ้า” เนื่องในวันขึ้น 3 ค่ำ มหัศจรรย์งานบุญเดือน 3 เพื่ออนุรักษ์ รักษาและพัฒนาอัตลักษณ์ ชนชาติพันธุ์ชาวกูย เผยแพร่ชาติพันธุ์ชนเผ่ากูย วัฒนธรรมชาติพันธุ์ชาวกูย ให้อยู่อย่างยั่งยืน