ร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์กันทรารมย์รวมพลังห่างไกลยาเสพติด


[2023-03-25] เข้าร่วมพิธีเปิดการฝึกอบรมเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ.. [2023-03-24] อบรมโครงการพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงปลาตะเพียนขาวในบ่อดินอำเภอราษีไศล.. [2023-03-23] ออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่อำเภอศิลาลาด.. [2023-03-23] จัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงปลาตะเพียนขาวในบ่อดินอำเภอเมือ.. [2023-03-22] เข้าร่วมพิธีเปิดงานวัน อสม. แห่งชาติ อำเภอขุขันธ์.. [2023-03-22] อบรมโครงการพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงปลาตะเพียนขาวในบ่อดินอำเภอเบญจลักษ์.. [2023-03-22] จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำโครงการธนาคารสินค้าเกษตรอำเภอบึงบูรพ์.. [2023-03-21] เตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในโครงการธนาคารสินค้าเก.. [2023-03-21] ร่วมงานไหว้สักการะศาลหลักเมืองอำเภอภูสิงห์.. [2023-03-21] อบรมโครงการพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงปลาตะเพียนขาวในบ่อดินอำเภออุทุมพรพิส.. อ่านทั้งหมด 

ร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์กันทรารมย์รวมพลังห่างไกลยาเสพติด 


สำนักงานประมงจังหวัดศรีสะเกษโดย นายอาคม มุขมณีย์ ประมงอำเภอกันทรารมย์ เข้าร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์กันทรารมย์รวมพลังห่างไกลยาเสพติดพร้อมประกาศเจตนารมณ์ "กันทรารมย์เมืองน่าอยู่ ดูแลผู้เสพเหมือนผู้ป่วย คืนลูกหลานสู่ครอบครัวและสังคม สร้างสุขยั่งยืน“ โดยมีนายอิทธิพล สุยะลา นายอำเภอกันทรารมย์ เป็นประธานในพิธี