เตรียมความพร้อม เตรียมสถานที่ และเตรียมจุดพิธีปล่อยปลา


[2023-03-25] เข้าร่วมพิธีเปิดการฝึกอบรมเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ.. [2023-03-24] อบรมโครงการพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงปลาตะเพียนขาวในบ่อดินอำเภอราษีไศล.. [2023-03-23] ออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่อำเภอศิลาลาด.. [2023-03-23] จัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงปลาตะเพียนขาวในบ่อดินอำเภอเมือ.. [2023-03-22] เข้าร่วมพิธีเปิดงานวัน อสม. แห่งชาติ อำเภอขุขันธ์.. [2023-03-22] อบรมโครงการพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงปลาตะเพียนขาวในบ่อดินอำเภอเบญจลักษ์.. [2023-03-22] จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำโครงการธนาคารสินค้าเกษตรอำเภอบึงบูรพ์.. [2023-03-21] เตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในโครงการธนาคารสินค้าเก.. [2023-03-21] ร่วมงานไหว้สักการะศาลหลักเมืองอำเภอภูสิงห์.. [2023-03-21] อบรมโครงการพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงปลาตะเพียนขาวในบ่อดินอำเภออุทุมพรพิส.. อ่านทั้งหมด 

เตรียมความพร้อม เตรียมสถานที่ และเตรียมจุดพิธีปล่อยปลา 


สำนักงานประมงจังหวัดศรีสะเกษโดย นายสุพรชัย พนารัตนะโสภณ ประมงอำเภอภูสิงห์รับผิดชอบด้านประมงอำเภอขุนหาญลงพื้นที่อ่างเก็บน้ำห้วยตาจู และแปลงเกษตรกร (นายไพโรจน์ มีวงศ์) ต.กันทรอม อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ อ่างเก็บน้ำห้วยตึ๊กชู และแปลงเกษตรกร(นางสมุทร มาจาด) อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษเพื่อเตรียมความพร้อม เตรียมสถานที่ และเตรียมจุดพิธีปล่อยปลา ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สำหรับเดินทางของคณะองคมนตรีลงพื้นที่ตรวจติดตามขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ ในวันที่ 1-2 ก.พ. 2566