ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินการปฏิบัติงานกำนันผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2566


[2023-03-29] อบรมเกษตรกรโครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่อำเภอราษีไศล.. [2023-03-29] จัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงปลาตะเพียนขาวในบ่อดินโนนคูณ.. [2023-03-29] จัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงปลาตะเพียนขาวในบ่อดินอำเภอปราง.. [2023-03-28] ลงพื้นที่มอบพันธุ์สัตว์น้ำและแนะนำวิธีการเลี้ยง.. [2023-03-27] จัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงปลาตะเพียนขาวในบ่อดินอำเภอกันท.. [2023-03-27] เข้าตรวจสอบร้านค้าจำหน่ายสัตว์น้ำภายในเขตพื้นที่อำเภอเมืองศรีสะเกษ.. [2023-03-26] เข้าร่วมงานเปิดกิจกรรมขายบัตรลงหนองทอดแหจับปลา ณ หนองลูกแรด.. [2023-03-25] เข้าร่วมพิธีเปิดการฝึกอบรมเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ.. [2023-03-24] อบรมโครงการพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงปลาตะเพียนขาวในบ่อดินอำเภอราษีไศล.. [2023-03-23] ออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่อำเภอศิลาลาด.. อ่านทั้งหมด 

ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินการปฏิบัติงานกำนันผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2566 


สำนักงานประมงจังหวัดศรีสะเกษโดย นางเสาวณี แสนโคก ประมงอำเภอเมืองศรีสะเกษ ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินการปฏิบัติงานกำนันผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2566 ณ.วัดบ้านซำ ตำบลซำ อำเภอเมืองศรีสะเกษ