โครงการธนาคารสินค้าเกษตร


[2023-02-01] เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ.. [2023-02-01] เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอำเภอเมือง.. [2023-02-01] เตรียมสถานที่รับคณะองคมนตรี.. [2023-01-29] ร่วมงานจัดแสดงนิทรรศการด้านประมง ในงานวันถ่ายทอดเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิ.. [2023-01-29] ร่วมโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน.. [2023-01-29] ร่วมกิจกรรมกับองค์การบริหารส่วนตำบลสมอ จัดทำโครงการ "ปรางค์กู่เมืองคนด.. [2023-01-29] ร่วมประชุมเพื่อให้ข้อมูลคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจัง.. [2023-01-29] ข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการดำเนินการส่งเสริมการค้าชายแดนไทย-กัมพูชา.. [2023-01-29] ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง.. [2023-01-29] ร่วมงาน"หวัวฺบุญเบิกฟ้า ขึ้น 3 ค่ำ มหัศจรรย์ เดือน 3.. อ่านทั้งหมด 

โครงการธนาคารสินค้าเกษตร  


วันอังคารที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๕

                สำนักงานประมงจังหวัดศรีสะเกษ โดย นายปรีชา งอกนาวัง  หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง นายสัมฤทธิ์ ขำพลับ ประมงอำเภอราษีไศล และเจ้าหน้าที่ ฯ ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดศรีสะเกษ   ลงพื้นที่ติดตามให้ความรู้และคำแนะนำ กับคณะกรรมการแหล่งน้ำหนองลักช้าง (แหล่งน้ำเก่า ปี 2563)  ในโครงการธนาคารสินค้าเกษตร กิจกรรมสนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม พร้อมสนับสนุนพันธุ์ปลาจำนวน  ๒๐,๐๐๐ ตัว เพื่อเพิ่มผลผลิตให้แหล่งน้ำ ณ บ้านหนองขี้นก หมู่ที่ ๘ ตำบลหว้านคำ อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ และเดินทางต่อในพื้นที่ บ้านโจดนาลือ อำเภอราษีไศล เพื่อเยี่ยมฟาร์มเลี้ยงจระเข้ ตรวจสอบความแข็งแรงมั่นคงของบ่อในการป้องกันมิให้เกิดปัญหาจระเข้หลุดรอดในพื้นที่สาธารณะและสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนต่อไป.