เข้าเยี่ยมฟาร์มเกษตรกรผู้ประสงค์ขึ้นทะเบียนอาสาสมัครเกษตร (อกษ.)


[2023-02-03] ร่วมต้อนรับองคมนตรีในการติดตาม และขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการอันเนื่.. [2023-02-02] เข้าร่วมประชุมคณะทำงานโครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้าน.. [2023-02-02] ลงพื้นที่อำเภอภูสิงห์เพื่อเตรียมการต้อนรับองคมนตรี.. [2023-02-02] เข้าร่วมการประชุมประจำเดือน.. [2023-02-01] เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ.. [2023-02-01] เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอำเภอเมือง.. [2023-02-01] เตรียมสถานที่รับคณะองคมนตรี.. [2023-01-29] ร่วมงานจัดแสดงนิทรรศการด้านประมง ในงานวันถ่ายทอดเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิ.. [2023-01-29] ร่วมโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน.. [2023-01-29] ร่วมกิจกรรมกับองค์การบริหารส่วนตำบลสมอ จัดทำโครงการ "ปรางค์กู่เมืองคนด.. อ่านทั้งหมด 

เข้าเยี่ยมฟาร์มเกษตรกรผู้ประสงค์ขึ้นทะเบียนอาสาสมัครเกษตร (อกษ.) 


วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565

                สำนักงานประมงจังหวัดศรีสะเกษ โดย นายสุพรชัย พนารัตนะโสภณ ประมงอำเภอภูสิงห์ รับผิดชอบด้านประมงอำเภอขุนหาญ เข้าเยี่ยมฟาร์มเกษตรกรผู้ประสงค์ขึ้นทะเบียนอาสาสมัครเกษตร (อกษ.) ณ ตำบลกันทรอม อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ