เตรียมความพร้อมโครงการธนาคารสินค้าเกษตรฯ ประจำปีงบประมาณ 2566


[2023-02-01] เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ.. [2023-02-01] เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอำเภอเมือง.. [2023-02-01] เตรียมสถานที่รับคณะองคมนตรี.. [2023-01-29] ร่วมงานจัดแสดงนิทรรศการด้านประมง ในงานวันถ่ายทอดเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิ.. [2023-01-29] ร่วมโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน.. [2023-01-29] ร่วมกิจกรรมกับองค์การบริหารส่วนตำบลสมอ จัดทำโครงการ "ปรางค์กู่เมืองคนด.. [2023-01-29] ร่วมประชุมเพื่อให้ข้อมูลคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจัง.. [2023-01-29] ข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการดำเนินการส่งเสริมการค้าชายแดนไทย-กัมพูชา.. [2023-01-29] ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง.. [2023-01-29] ร่วมงาน"หวัวฺบุญเบิกฟ้า ขึ้น 3 ค่ำ มหัศจรรย์ เดือน 3.. อ่านทั้งหมด 

เตรียมความพร้อมโครงการธนาคารสินค้าเกษตรฯ ประจำปีงบประมาณ 2566 


วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565

สำนักงานประมงจังหวัด โดย นายปรีชา งอกนาวัง หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง นายจารุวงศ์ พวงอินทร์ เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน และนางสาวสุจิตราภรณ์ ไพฑูรย์ เจ้าหน้าที่ธุรการ ออกปฏิบัติราชการพื้นที่อำเภอ บึงบูรพ์ เพื่อเตรียมความพร้อมโครงการธนาคารสินค้าเกษตรฯ ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ หนองคู (แหล่งน้ำใหม่) ต.เป๊าะ อ.บึงบูรพ์ จ.ศรีสะเกษ พร้อมให้คำแนะนำ ขั้นตอนการดำเนินงานและวางแผนการปฏิบัติงาน เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ต่อไป.