ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้ความรู้ คำแนะนำ


[2023-02-01] เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ.. [2023-02-01] เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอำเภอเมือง.. [2023-02-01] เตรียมสถานที่รับคณะองคมนตรี.. [2023-01-29] ร่วมงานจัดแสดงนิทรรศการด้านประมง ในงานวันถ่ายทอดเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิ.. [2023-01-29] ร่วมโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน.. [2023-01-29] ร่วมกิจกรรมกับองค์การบริหารส่วนตำบลสมอ จัดทำโครงการ "ปรางค์กู่เมืองคนด.. [2023-01-29] ร่วมประชุมเพื่อให้ข้อมูลคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจัง.. [2023-01-29] ข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการดำเนินการส่งเสริมการค้าชายแดนไทย-กัมพูชา.. [2023-01-29] ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง.. [2023-01-29] ร่วมงาน"หวัวฺบุญเบิกฟ้า ขึ้น 3 ค่ำ มหัศจรรย์ เดือน 3.. อ่านทั้งหมด 

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้ความรู้ คำแนะนำ  


วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565

สำนักงานประมงจังหวัดศรีสะเกษ โดย นายธนดล นวลจันทร์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง และนางดาริกา ศรีวิชัย เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้ความรู้ คำแนะนำ แก่กลุ่มเกษตรกรผู้เพาะพันธุ์สัตว์น้ำ ต.สุขสวัสดิ์ อ.ไพรบึง จ.ศรีสะเกษ