สำรวจคัดเลือกองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น


[2023-02-03] ร่วมต้อนรับองคมนตรีในการติดตาม และขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการอันเนื่.. [2023-02-02] เข้าร่วมประชุมคณะทำงานโครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้าน.. [2023-02-02] ลงพื้นที่อำเภอภูสิงห์เพื่อเตรียมการต้อนรับองคมนตรี.. [2023-02-02] เข้าร่วมการประชุมประจำเดือน.. [2023-02-01] เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ.. [2023-02-01] เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอำเภอเมือง.. [2023-02-01] เตรียมสถานที่รับคณะองคมนตรี.. [2023-01-29] ร่วมงานจัดแสดงนิทรรศการด้านประมง ในงานวันถ่ายทอดเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิ.. [2023-01-29] ร่วมโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน.. [2023-01-29] ร่วมกิจกรรมกับองค์การบริหารส่วนตำบลสมอ จัดทำโครงการ "ปรางค์กู่เมืองคนด.. อ่านทั้งหมด 

สำรวจคัดเลือกองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น  


วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565

สำนักงานประมงจังหวัดศรีสะเกษ โดย นายธนดล นวลจันทร์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง และนางดาริกา ศรีวิชัย เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน ลงพื้นที่เยี่ยมเยือนและสำรวจคัดเลือกองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น เพื่อเข้าร่วมโครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านประมง ปีงบประมาณ 2566 ณ ชุมชนสตรีแปรรูปปลาบ้านดงตาดทอง ต.โพธิ์ศรี อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ