ตรวจสอบเรือประมงพาณิชย์ ณ ท่าเทียบเรือ


ตรวจสอบเรือประมงพาณิชย์ ณ ท่าเทียบเรือ 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  ประชาสัมพันธ์กรมประมง


ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 เจ้าหน้าที่ด่านตรวจประมงระนอง สังกัดศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 10 (พังงา) กองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต กรมประมง ได้ตรวจสอบเรือประมงพาณิชย์ที่แจ้งเข้า - ออก ณ ท่าเทียบ โดยการบูรณาการร่วมกันกับชุดสหวิชาชีพ ประกอบด้วย กรมประมง กรมเจ้าท่า กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน และกรมการจัดหางาน ผลการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย