ตรวจสอบเรือประมงพาณิชย์ ณ ท่าเทียบเรือประมง


ตรวจสอบเรือประมงพาณิชย์ ณ ท่าเทียบเรือประมง 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  ประชาสัมพันธ์กรมประมง


      ในวันที่ 22 มกราคม 2566 เจ้าหน้าที่ศูนย์ควบคุมความมั่นคงท่าเรือจังหวัดระนองและเจ้าหน้าที่ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกระนอง ด่านตรวจประมงระนอง ร่วมประสานและปฏิบัติ บูรณาการตรวจเรือหน้าท่าเทียบเรือ ของเจ้าหน้าที่สหวิชาชีพฯประจำศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกระนอง ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่กรมประมง กรมเจ้าท่า กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน และกรมการจัดหางาน ผลการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย