ตรวจสอบเรือประมงพาณิชย์ ณ ท่าเทียบเรือประมง


ตรวจสอบเรือประมงพาณิชย์ ณ ท่าเทียบเรือประมง 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  ประชาสัมพันธ์กรมประมง


      ในวันที่ 21 มกราคม 2566 เจ้าหน้าที่ด่านตรวจประมงระนอง สังกัดศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 10 (พังงา) กองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต กรมประมง ได้ตรวจสอบเรือประมงพาณิชย์ที่แจ้งเข้า-ออก ณ ท่าเทียบ โดยตรวจบูรณาการร่วมกับชุดสหวิชาชีพ ประกอบด้วย กรมประมง กรมเจ้าท่า กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน และกรมการจัดหางาน ผลการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย