คณะทำงานเฉพาะกิจเฝ้าระวัง ป้องกัน การลักลอบเข้าเทียบท่าเรือของเรือประมงที่มิใช่เรือประมงไทย บริเวณจุดผ่านแดนถาวร

เจ้าหน้าที่กลุ่มวิเคราะห์ ติดตาม และเฝ้าระวังเรือประมงตามมาตรการรัฐเจ้.. [2021-02-17 ] การประชุมหารือการดำเนินการแลกเปลี่ยนข้อมูลเรือประมงไอยูยูใน interactiv.. [2021-01-15 ] เจ้าหน้าที่กลุ่มวิเคราะห์ ติดตาม และเฝ้าระวังเรือประมงตามมาตรการรัฐเจ้.. [2021-01-13 ] เจ้าหน้าที่กลุ่มควบคุมเรือประมงและสินค้าประมงต่างประเทศได้เข้าร่วมประช.. [2020-09-15 ] ข้อมูลจำนวนเรือประมงต่างประเทศที่เข้าเทียบท่าในราชอาณาจักรไทยประจำปีงบ.. [2020-09-15 ] กลุ่มควบคุมเรือประมงและสินค้าประมงต่างประเทศได้จัดประชุมคณะทำงานตรวจสอ.. [2020-09-15 ] คณะทำงานเฉพาะกิจเฝ้าระวัง ป้องกัน การลักลอบฯ ร่วมกับด่านตรวจสัตว์น้ำจั.. [2020-08-31 ] คณะทำงานเฉพาะกิจเฝ้าระวัง ป้องกัน การลักลอบเข้าเทียบท่าเรือของเรือประม.. [2020-08-28 ] ฉลามดำร่วมกับเจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตรวจสอบ.. [2020-08-27 ] การบรรยายในหัวข้อระบบการออกหนังสือรับรองแปรรูปสัตว์น้ำ (PSE) ณ จังหวัด.. [2020-08-26 ]
อ่านทั้งหมด 

คณะทำงานเฉพาะกิจเฝ้าระวัง ป้องกัน การลักลอบเข้าเทียบท่าเรือของเรือประมงที่มิใช่เรือประมงไทย บริเวณจุดผ่านแดนถาวร 

 เผยเเพร่: 2020-08-26  |  อ่าน: 146 ครั้ง

 

วันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ.2563 คณะทำงานเฉพาะกิจเฝ้าระวัง ป้องกัน การลักลอบเข้าเทียบท่าเรือของเรือประมงที่มิใช่เรือประมงไทย การลักลอบนำเข้าส่งออกสัตว์น้ำและภารกิจอื่นของกองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต ร่วมกับด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสระแก้ว ประชุมวางแผนการตรวจสอบและป้องกันการลักลอบนำเข้าส่งออกสินค้าสัตว์น้ำจากราชอาณาจักรกัมพูชา บริเวณจุดผ่านแดนถาวร จุดผ่อนปรนการค้าและช่องทางอื่นๆ  พร้อมทั้งลงพื้นที่ตรวจสอบช่องทางอนุโลมชั่วคราวบ้านหนองเอี่ยน บ้านป่าไร่ และหน้าด่านพรมแดนคลองลึก รวมถึงสอบถามปัญหาที่พบในพื้นที่และร่วมกันหาแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น