การบรรยายในหัวข้อระบบการออกหนังสือรับรองแปรรูปสัตว์น้ำ (PSE) ณ จังหวัดระนอง

เจ้าหน้าที่กลุ่มวิเคราะห์ ติดตาม และเฝ้าระวังเรือประมงตามมาตรการรัฐเจ้.. [2021-02-17 ] การประชุมหารือการดำเนินการแลกเปลี่ยนข้อมูลเรือประมงไอยูยูใน interactiv.. [2021-01-15 ] เจ้าหน้าที่กลุ่มวิเคราะห์ ติดตาม และเฝ้าระวังเรือประมงตามมาตรการรัฐเจ้.. [2021-01-13 ] เจ้าหน้าที่กลุ่มควบคุมเรือประมงและสินค้าประมงต่างประเทศได้เข้าร่วมประช.. [2020-09-15 ] ข้อมูลจำนวนเรือประมงต่างประเทศที่เข้าเทียบท่าในราชอาณาจักรไทยประจำปีงบ.. [2020-09-15 ] กลุ่มควบคุมเรือประมงและสินค้าประมงต่างประเทศได้จัดประชุมคณะทำงานตรวจสอ.. [2020-09-15 ] คณะทำงานเฉพาะกิจเฝ้าระวัง ป้องกัน การลักลอบฯ ร่วมกับด่านตรวจสัตว์น้ำจั.. [2020-08-31 ] คณะทำงานเฉพาะกิจเฝ้าระวัง ป้องกัน การลักลอบเข้าเทียบท่าเรือของเรือประม.. [2020-08-28 ] ฉลามดำร่วมกับเจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตรวจสอบ.. [2020-08-27 ] การบรรยายในหัวข้อระบบการออกหนังสือรับรองแปรรูปสัตว์น้ำ (PSE) ณ จังหวัด.. [2020-08-26 ]
อ่านทั้งหมด 

การบรรยายในหัวข้อระบบการออกหนังสือรับรองแปรรูปสัตว์น้ำ (PSE) ณ จังหวัดระนอง 

 เผยเเพร่: 2020-08-26  |  อ่าน: 158 ครั้ง

 

           วันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เจ้าหน้าที่กลุ่มควบคุมเรือประมงและสินค้าประมงต่างประเทศ พร้อมด้วยด่านตรวจสัตว์น้ำจังหัวดระนอง ร่วมเป็นวิทยากรในการบรรยายเกี่ยวกับระบบ PPS ในหัวข้อของระบบการออกหนังสือการรับรองการแปรรูปสัตว์น้ำ (Processeing Statement Endorsement: PSE) ให้แก่ ผู้ประกอบการ ผู้นำเข้า ตัวแทนออกของ และแพปลา เพื่อทำให้เข้าใจถึงกระบวนการและขั้นตอนการจับคู่ใบรับรองการจับสัตว์ (Catch Certificate) กับหนังสือกำกับการจำหน่ายสัตว์น้ำนำเขา (Import Aquatic Animal Movement Document) ณ โรงแรม เดอะ กาลล่า อำเภอเมือง จังหวัดระนอง