ประชุมร่วมกับด่านชายแดนบ้านฮวก อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา


[2021-02-17] เจ้าหน้าที่กลุ่มวิเคราะห์ ติดตาม และเฝ้าระวังเรือประมงตามมาตรการรัฐเจ้.. [2021-01-25] สถิติเรือประมงต่างประเทศที่เข้าเทียบท่าในราชอาณาจักรไทย ปีงบประมาณ 255.. [2021-01-15] การประชุมหารือการดำเนินการแลกเปลี่ยนข้อมูลเรือประมงไอยูยูใน interactiv.. [2021-01-13] เจ้าหน้าที่กลุ่มวิเคราะห์ ติดตาม และเฝ้าระวังเรือประมงตามมาตรการรัฐเจ้.. [2020-09-15] เจ้าหน้าที่กลุ่มควบคุมเรือประมงและสินค้าประมงต่างประเทศได้เข้าร่วมประช.. [2020-09-15] ข้อมูลจำนวนเรือประมงต่างประเทศที่เข้าเทียบท่าในราชอาณาจักรไทยประจำปีงบ.. [2020-09-15] กลุ่มควบคุมเรือประมงและสินค้าประมงต่างประเทศได้จัดประชุมคณะทำงานตรวจสอ.. [2020-08-31] คณะทำงานเฉพาะกิจเฝ้าระวัง ป้องกัน การลักลอบฯ ร่วมกับด่านตรวจสัตว์น้ำจั.. [2020-08-28] คณะทำงานเฉพาะกิจเฝ้าระวัง ป้องกัน การลักลอบเข้าเทียบท่าเรือของเรือประม.. [2020-08-27] ฉลามดำร่วมกับเจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตรวจสอบ.. อ่านทั้งหมด 

ประชุมร่วมกับด่านชายแดนบ้านฮวก อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา 


วันที่ 24 - 25 มิถุนายน 2563 เจ้าหน้าที่ควบคุมเรือประมงและสินค้าประมงต่างประเทส เข้าร่วมประชุมกับสำนักงานประมงจังหวัดพะเยา เพื่อชี้แจ้งและแนะนำแนวทางการนำเข้า - ส่งออกสัตว์น้ำ ณ ด่านชายแดนบ้านฮวก อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา และดูสะถานที่ที่จะรับมอบเป็นที่ทำงานและอุปกรณ์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต่อไป