ประชุมร่วมกับด่านชายแดนบ้านฮวก อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา

เจ้าหน้าที่กลุ่มวิเคราะห์ ติดตาม และเฝ้าระวังเรือประมงตามมาตรการรัฐเจ้.. [2021-02-17 ] การประชุมหารือการดำเนินการแลกเปลี่ยนข้อมูลเรือประมงไอยูยูใน interactiv.. [2021-01-15 ] เจ้าหน้าที่กลุ่มวิเคราะห์ ติดตาม และเฝ้าระวังเรือประมงตามมาตรการรัฐเจ้.. [2021-01-13 ] เจ้าหน้าที่กลุ่มควบคุมเรือประมงและสินค้าประมงต่างประเทศได้เข้าร่วมประช.. [2020-09-15 ] ข้อมูลจำนวนเรือประมงต่างประเทศที่เข้าเทียบท่าในราชอาณาจักรไทยประจำปีงบ.. [2020-09-15 ] กลุ่มควบคุมเรือประมงและสินค้าประมงต่างประเทศได้จัดประชุมคณะทำงานตรวจสอ.. [2020-09-15 ] คณะทำงานเฉพาะกิจเฝ้าระวัง ป้องกัน การลักลอบฯ ร่วมกับด่านตรวจสัตว์น้ำจั.. [2020-08-31 ] คณะทำงานเฉพาะกิจเฝ้าระวัง ป้องกัน การลักลอบเข้าเทียบท่าเรือของเรือประม.. [2020-08-28 ] ฉลามดำร่วมกับเจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตรวจสอบ.. [2020-08-27 ] การบรรยายในหัวข้อระบบการออกหนังสือรับรองแปรรูปสัตว์น้ำ (PSE) ณ จังหวัด.. [2020-08-26 ]
อ่านทั้งหมด 

ประชุมร่วมกับด่านชายแดนบ้านฮวก อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา 

 เผยเเพร่: 2020-08-26  |  อ่าน: 229 ครั้ง

 

วันที่ 24 - 25 มิถุนายน 2563 เจ้าหน้าที่ควบคุมเรือประมงและสินค้าประมงต่างประเทส เข้าร่วมประชุมกับสำนักงานประมงจังหวัดพะเยา เพื่อชี้แจ้งและแนะนำแนวทางการนำเข้า - ส่งออกสัตว์น้ำ ณ ด่านชายแดนบ้านฮวก อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา และดูสะถานที่ที่จะรับมอบเป็นที่ทำงานและอุปกรณ์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต่อไป