รายงานประจำปี ในรอบ 6 เดือน ( 1 ตุลาคม 2559 – 31 มีนาคม 2560)

การปฏิบัติงานตรวจสอบเรือขนถ่ายสัตว์น้ำ Asian Marine Reefer สัญชาติไทย .. [2021-01-22 ] การปฏิบัติงานตรวจสอบสัตว์น้ำนำเข้าจากประเทศมัลดีฟส์ ในวันที่ 21 มกราค.. [2021-01-22 ] การปฏิบัติงานตรวจสอบสัตว์น้ำนำเข้าจากประเทศมัลดีฟส์ ในวันที่ 20 มกราค.. [2021-01-21 ] การปฏิบัติงานตรวจสอบสัตว์น้ำนำเข้าจากประเทศมัลดีฟส์ ในวันที่ 19 มกราค.. [2021-01-21 ] การปฏิบัติงานตรวจสอบสินค้าตู้คอนเทรนเนอร์ของบริษัท โชคสมุทรมารีน .. [2021-01-21 ] การปฏิบัติงานตรวจสอบสัตว์น้ำนำเข้าจากประเทศมัลดีฟส์ ในวันที่ 18 มกราค.. [2021-01-21 ] การปฏิบัติงานตรวจสอบสัตว์น้ำนำเข้าจากประเทศมัลดีฟส์ ในวันที่ 16 มกราค.. [2021-01-16 ] การปฏิบัติงานตรวจสอบสัตว์น้ำนำเข้าจากประเทศมัลดีฟส์ ในวันที่ 15 มกราค.. [2021-01-16 ] การปฏิบัติงานตรวจสอบสัตว์น้ำนำเข้าจากประเทศมัลดีฟส์ ในวันที่ 14 มกราค.. [2021-01-16 ] การปฏิบัติงานตรวจสอบสัตว์น้ำนำเข้าจากประเทศมัลดีฟส์ ในวันที่ 13 มกราค.. [2021-01-13 ]
อ่านทั้งหมด 

รายงานประจำปี ในรอบ 6 เดือน ( 1 ตุลาคม 2559 – 31 มีนาคม 2560) 

 เผยเเพร่: 2021-01-13  |  อ่าน: 853 ครั้ง

 

ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสมุทรสาคร ได้ดำเนินการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2560  ในรอบ 6 เดือน ( 1 ตุลาคม 2559 – 31 มีนาคม 2560) หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านที่สนใจ