คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 22/2560 เรื่องการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม เพิ่มเติมครั้งที่ 4

รายงานการตรวจเรือประมงที่แจ้งเข้าออกประจำวันที่ 19 กันยายน 2564.. [2021-09-20 ] รายงานการตรวจเรือประมงที่แจ้งเข้าออกประจำวันที่ 18 กันยายน 2564.. [2021-09-20 ] รายงานการตรวจเรือประมงที่แจ้งเข้าออกประจำวันที่ 17 กันยายน 2564.. [2021-09-20 ] รายงานการตรวจเรือประมงที่แจ้งเข้าออกประจำวันที่ 16 กันยายน 2564.. [2021-09-20 ] เจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมง เขต 5 (สมุทรสาคร) ซักซ้อมควา.. [2021-09-20 ] รายงานการตรวจเรือประมงที่แจ้งเข้าออกประจำวันที่ 15 กันยายน 2564.. [2021-09-20 ] รายงานการตรวจเรือประมงที่แจ้งเข้าออกประจำวันที่ 14 กันยายน 2564.. [2021-09-20 ] รายงานการตรวจเรือประมงที่แจ้งเข้าออกประจำวันที่ 13 กันยายน 2564.. [2021-09-20 ] รายงานการตรวจเรือประมงที่แจ้งเข้าออกประจำวันที่ 12 กันยายน 2564.. [2021-09-20 ] รายงานการตรวจเรือประมงที่แจ้งเข้าออกประจำวันที่ 11 กันยายน 2564.. [2021-09-16 ]
อ่านทั้งหมด 

คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 22/2560 เรื่องการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม เพิ่มเติมครั้งที่ 4 

 เผยเเพร่: 2021-09-16  |  อ่าน: 891 ครั้ง