คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 22/2560 เรื่องการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม เพิ่มเติมครั้งที่ 4

[2021-12-27] ปฏิบัติงานตรวจควบคุม และเฝ้าระวังการลักลอบนำเข้า ส่งออก นำผ่านสัตว์น้ำ.. [2021-12-27] รายงานการตรวจเรือประมงที่แจ้งเข้าออกประจำวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564.. [2021-12-27] ปฏิบัติงานตรวจควบคุม และเฝ้าระวังการลักลอบนำเข้า ส่งออก นำผ่านสัตว์น้ำ.. [2021-12-27] เข้าร่วมกิจกรรม ปล่อยพันธ์ุสัตว์น้ำตามโครงการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำ.. [2021-12-27] รายงานการตรวจเรือประมงที่แจ้งเข้าออกประจำวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564.. [2021-12-27] อบรม TFCC รุ่นใหม่ แก่ผู้ประกอบการ.. [2021-12-27] รายงานการตรวจเรือประมงที่แจ้งเข้าออกประจำวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564.. [2021-12-27] ประชาสัมพันธ์ เรื่อง เกี่ยวกับการดูแลและการช่วยชีวิตสัตว์ทะเลหายากที่ต.. [2021-12-27] อบรมการใช้ระบบ TFCC แก่ผู้ประกอบการ.. [2021-12-27] รายงานการตรวจเรือประมงที่แจ้งเข้าออกประจำวันที่ 8 พฤศจิกายน 2564.. อ่านทั้งหมด 

คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 22/2560 เรื่องการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม เพิ่มเติมครั้งที่ 4 

 เผยเเพร่: 2021-12-27 |  อ่าน: 1,214 ครั้ง