คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 22/2560 เรื่องการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม เพิ่มเติมครั้งที่ 4


[2022-08-19] รายงานการตรวจเรือประมงที่แจ้งเข้าออกประจำวันที่ 18 สิงหาคม 2565.. [2022-08-18] รายงานการตรวจเรือประมงที่แจ้งเข้าออกประจำวันที่ 17 สิงหาคม 2565.. [2022-08-17] รายงานการตรวจเรือประมงที่แจ้งเข้าออกประจำวันที่ 16 สิงหาคม 2565.. [2022-08-16] รายงานการตรวจเรือประมงที่แจ้งเข้าออกประจำวันที่ 15 สิงหาคม 2565.. [2022-08-15] รายงานการตรวจเรือประมงที่แจ้งเข้าออกประจำวันที่ 14 สิงหาคม 2565.. [2022-08-15] รายงานการตรวจเรือประมงที่แจ้งเข้าออกประจำวันที่ 13 สิงหาคม 2565.. [2022-08-15] รายงานการตรวจเรือประมงที่แจ้งเข้าออกประจำวันที่ 12 สิงหาคม 2565.. [2022-08-15] รายงานการตรวจเรือประมงที่แจ้งเข้าออกประจำวันที่ 11 สิงหาคม 2565.. [2022-08-15] รายงานการตรวจเรือประมงที่แจ้งเข้าออกประจำวันที่ 10 สิงหาคม 2565.. [2022-08-15] รายงานการตรวจเรือประมงที่แจ้งเข้าออกประจำวันที่ 9 สิงหาคม 2565.. อ่านทั้งหมด 

คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 22/2560 เรื่องการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม เพิ่มเติมครั้งที่ 4