รายงานการตรวจเรือประมงที่แจ้งเข้าออกประจำวันที่ 24 มีนาคม 2566


[2023-05-29] รายงานการตรวจเรือประมงที่แจ้งเข้าออกประจำวันที่ 28 พฤษภาคม 2566.. [2023-05-29] รายงานการตรวจเรือประมงที่แจ้งเข้าออกประจำวันที่ 27 พฤษภาคม 2566.. [2023-05-29] การขนถ่ายทูน่าแช่แข็งจากเรือขนถ่ายสัตว์น้ำสัญชาติไทย เรือ S.LEELAWADEE.. [2023-05-29] รายงานการตรวจเรือประมงที่แจ้งเข้าออกประจำวันที่ 26 พฤษภาคม 2566.. [2023-05-29] รายงานการตรวจเรือประมงที่แจ้งเข้าออกประจำวันที่ 25 พฤษภาคม 2566.. [2023-05-25] รายงานการตรวจเรือประมงที่แจ้งเข้าออกประจำวันที่ 24 พฤษภาคม 2566.. [2023-05-25] รายงานการตรวจเรือประมงที่แจ้งเข้าออกประจำวันที่ 23 พฤษภาคม 2566.. [2023-05-23] รายงานการตรวจเรือประมงที่แจ้งเข้าออกประจำวันที่ 22 พฤษภาคม 2566.. [2023-05-22] รายงานการตรวจเรือประมงที่แจ้งเข้าออกประจำวันที่ 21 พฤษภาคม 2566.. [2023-05-21] รายงานการตรวจเรือประมงที่แจ้งเข้าออกประจำวันที่ 20 พฤษภาคม 2566.. อ่านทั้งหมด 

รายงานการตรวจเรือประมงที่แจ้งเข้าออกประจำวันที่ 24 มีนาคม 2566  

 ข่าวประชาสัมพันธ์  ประชาสัมพันธ์กรมประมง

ส่ง email ทวิต Tweeter ส่ง Line แชร์ Facebook