รายงานการตรวจเรือประมงที่แจ้งเข้าออกประจำวันที่ 23 มีนาคม 2566


[2023-06-02] การขนถ่ายทูน่าแช่แข็งจากเรือขนถ่ายสัตว์น้ำสัญชาติไทย เรือ S.LEELAWADEE.. [2023-06-02] รายงานการตรวจเรือประมงที่แจ้งเข้าออกประจำวันที่ 1 มิถุนายน 2566.. [2023-06-02] รายงานการตรวจเรือประมงที่แจ้งเข้าออกประจำวันที่ 31 พฤษภาคม 2566.. [2023-06-02] รายงานการตรวจเรือประมงที่แจ้งเข้าออกประจำวันที่ 30 พฤษภาคม 2566.. [2023-05-31] การขนถ่ายทูน่าแช่แข็งจากเรือขนถ่ายสัตว์น้ำสัญชาติไทย เรือ S.LEELAWADEE.. [2023-05-31] การขนถ่ายทูน่าแช่แข็งจากเรือขนถ่ายสัตว์น้ำสัญชาติไทย เรือ S.LEELAWADEE.. [2023-05-31] รายงานการตรวจเรือประมงที่แจ้งเข้าออกประจำวันที่ 29 พฤษภาคม 2566.. [2023-05-31] การขนถ่ายทูน่าแช่แข็งจากเรือขนถ่ายสัตว์น้ำสัญชาติไทย เรือ S.LEELAWADEE.. [2023-05-29] รายงานการตรวจเรือประมงที่แจ้งเข้าออกประจำวันที่ 28 พฤษภาคม 2566.. [2023-05-29] รายงานการตรวจเรือประมงที่แจ้งเข้าออกประจำวันที่ 27 พฤษภาคม 2566.. อ่านทั้งหมด 

รายงานการตรวจเรือประมงที่แจ้งเข้าออกประจำวันที่ 23 มีนาคม 2566  

 ข่าวประชาสัมพันธ์  ประชาสัมพันธ์กรมประมง

ส่ง email ทวิต Tweeter ส่ง Line แชร์ Facebook