รายงานการตรวจเรือประมงที่แจ้งเข้าออกประจำวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566


[2023-03-28] การขนถ่ายทูน่าแช่แข็งจากเรือขนถ่ายสัตว์น้ำสัญชาติไทย เรือ SIRICHAI R.. [2023-03-28] รายงานการตรวจเรือประมงที่แจ้งเข้าออกประจำวันที่ 27 มีนาคม 2566.. [2023-03-27] รายงานการตรวจเรือประมงที่แจ้งเข้าออกประจำวันที่ 26 มีนาคม 2566.. [2023-03-27] รายงานการตรวจเรือประมงที่แจ้งเข้าออกประจำวันที่ 25 มีนาคม 2566.. [2023-03-27] การขนถ่ายทูน่าแช่แข็งจากเรือขนถ่ายสัตว์น้ำสัญชาติไทย เรือ SIRICHAI RE.. [2023-03-27] รายงานการตรวจเรือประมงที่แจ้งเข้าออกประจำวันที่ 24 มีนาคม 2566.. [2023-03-27] การขนถ่ายทูน่าแช่แข็งจากเรือขนถ่ายสัตว์น้ำสัญชาติไทย เรือ SIRICHAI RE.. [2023-03-24] รายงานการตรวจเรือประมงที่แจ้งเข้าออกประจำวันที่ 23 มีนาคม 2566.. [2023-03-24] การขนถ่ายทูน่าแช่แข็งจากเรือขนถ่ายสัตว์น้ำสัญชาติไทย เรือ SIRICHAI REE.. [2023-03-24] การขนถ่ายทูน่าแช่แข็งจากเรือขนถ่ายสัตว์น้ำสัญชาติไทย เรือ SIRICHAI REE.. อ่านทั้งหมด 

รายงานการตรวจเรือประมงที่แจ้งเข้าออกประจำวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566  

 ข่าวประชาสัมพันธ์  ประชาสัมพันธ์กรมประมง