การตรวจสอบเรือขนถ่ายไทยชื่อ S. LEELAWADEE รับปลาทูน่าแช่แข็งจากประเทศมัลดีฟส์ แจ้งเข้าวันที่ 31 มกราคม 2566


[2023-03-28] การขนถ่ายทูน่าแช่แข็งจากเรือขนถ่ายสัตว์น้ำสัญชาติไทย เรือ SIRICHAI R.. [2023-03-28] รายงานการตรวจเรือประมงที่แจ้งเข้าออกประจำวันที่ 27 มีนาคม 2566.. [2023-03-27] รายงานการตรวจเรือประมงที่แจ้งเข้าออกประจำวันที่ 26 มีนาคม 2566.. [2023-03-27] รายงานการตรวจเรือประมงที่แจ้งเข้าออกประจำวันที่ 25 มีนาคม 2566.. [2023-03-27] การขนถ่ายทูน่าแช่แข็งจากเรือขนถ่ายสัตว์น้ำสัญชาติไทย เรือ SIRICHAI RE.. [2023-03-27] รายงานการตรวจเรือประมงที่แจ้งเข้าออกประจำวันที่ 24 มีนาคม 2566.. [2023-03-27] การขนถ่ายทูน่าแช่แข็งจากเรือขนถ่ายสัตว์น้ำสัญชาติไทย เรือ SIRICHAI RE.. [2023-03-24] รายงานการตรวจเรือประมงที่แจ้งเข้าออกประจำวันที่ 23 มีนาคม 2566.. [2023-03-24] การขนถ่ายทูน่าแช่แข็งจากเรือขนถ่ายสัตว์น้ำสัญชาติไทย เรือ SIRICHAI REE.. [2023-03-24] การขนถ่ายทูน่าแช่แข็งจากเรือขนถ่ายสัตว์น้ำสัญชาติไทย เรือ SIRICHAI REE.. อ่านทั้งหมด 

การตรวจสอบเรือขนถ่ายไทยชื่อ S. LEELAWADEE รับปลาทูน่าแช่แข็งจากประเทศมัลดีฟส์ แจ้งเข้าวันที่ 31 มกราคม 2566  

 ข่าวประชาสัมพันธ์  ประชาสัมพันธ์กรมประมง