รายงานการตรวจเรือประมงที่แจ้งเข้าออกประจำวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565


[2023-02-06] รายงานการตรวจเรือประมงที่แจ้งเข้าออกประจำวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2566.. [2023-02-06] การตรวจสอบเรือขนถ่ายไทยชื่อ S. LEELAWADEE รับปลาทูน่าแช่แข็งจากประเทศม.. [2023-02-06] รายงานการตรวจเรือประมงที่แจ้งเข้าออกประจำวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566.. [2023-02-06] การตรวจสอบเรือขนถ่ายไทยชื่อ S. LEELAWADEE รับปลาทูน่าแช่แข็งจากประเทศม.. [2023-02-06] รายงานการตรวจเรือประมงที่แจ้งเข้าออกประจำวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566.. [2023-02-06] การตรวจสอบเรือขนถ่ายไทยชื่อ S. LEELAWADEE รับปลาทูน่าแช่แข็งจากประเทศม.. [2023-02-06] รายงานการตรวจเรือประมงที่แจ้งเข้าออกประจำวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566.. [2023-02-02] การตรวจสอบเรือขนถ่ายไทยชื่อ S. LEELAWADEE รับปลาทูน่าแช่แข็งจากประเทศม.. [2023-02-02] รายงานการตรวจเรือประมงที่แจ้งเข้าออกประจำวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566.. [2023-02-01] การตรวจสอบเรือขนถ่ายไทยชื่อ S. LEELAWADEE รับปลาทูน่าแช่แข็งจากประเทศม.. อ่านทั้งหมด 

รายงานการตรวจเรือประมงที่แจ้งเข้าออกประจำวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565  

 ข่าวประชาสัมพันธ์  ประชาสัมพันธ์กรมประมง