รายงานการตรวจเรือประมงที่แจ้งเข้าออกประจำวันที่ 22 พฤศจิกายน 2565


[2023-02-02] การตรวจสอบเรือขนถ่ายไทยชื่อ S. LEELAWADEE รับปลาทูน่าแช่แข็งจากประเทศม.. [2023-02-02] รายงานการตรวจเรือประมงที่แจ้งเข้าออกประจำวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566.. [2023-02-01] การตรวจสอบเรือขนถ่ายไทยชื่อ S. LEELAWADEE รับปลาทูน่าแช่แข็งจากประเทศม.. [2023-02-01] รายงานการตรวจเรือประมงที่แจ้งเข้าออกประจำวันที่ 31 มกราคม 2566.. [2023-01-31] การตรวจสอบเรือขนถ่ายไทยชื่อ S. LEELAWADEE รับปลาทูน่าแช่แข็งจากประเทศม.. [2023-01-31] รายงานการตรวจเรือประมงที่แจ้งเข้าออกประจำวันที่ 30 มกราคม 2566.. [2023-01-30] รายงานการตรวจเรือประมงที่แจ้งเข้าออกประจำวันที่ 29 มกราคม 2566.. [2023-01-30] การตรวจสอบเรือขนถ่ายไทยชื่อ S. LEELAWADEE รับปลาทูน่าแช่แข็งจากประเทศม.. [2023-01-30] รายงานการตรวจเรือประมงที่แจ้งเข้าออกประจำวันที่ 28 มกราคม 2566.. [2023-01-28] การตรวจสอบเรือขนถ่ายไทยชื่อ S. LEELAWADEE รับปลาทูน่าแช่แข็งจากประเทศม.. อ่านทั้งหมด 

รายงานการตรวจเรือประมงที่แจ้งเข้าออกประจำวันที่ 22 พฤศจิกายน 2565  

 ข่าวประชาสัมพันธ์  ประชาสัมพันธ์กรมประมง