การประชุมตัวชี้วัดรายบุคคล รอบการประเมินที่ 1/2566 ของศปบ.เขต 5 (สมุทรสาคร) และหน่วยงานในสังกัด


[2023-02-06] การตรวจสอบเรือขนถ่ายไทยชื่อ S. LEELAWADEE รับปลาทูน่าแช่แข็งจากประเทศม.. [2023-02-06] รายงานการตรวจเรือประมงที่แจ้งเข้าออกประจำวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566.. [2023-02-06] การตรวจสอบเรือขนถ่ายไทยชื่อ S. LEELAWADEE รับปลาทูน่าแช่แข็งจากประเทศม.. [2023-02-06] รายงานการตรวจเรือประมงที่แจ้งเข้าออกประจำวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566.. [2023-02-02] การตรวจสอบเรือขนถ่ายไทยชื่อ S. LEELAWADEE รับปลาทูน่าแช่แข็งจากประเทศม.. [2023-02-02] รายงานการตรวจเรือประมงที่แจ้งเข้าออกประจำวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566.. [2023-02-01] การตรวจสอบเรือขนถ่ายไทยชื่อ S. LEELAWADEE รับปลาทูน่าแช่แข็งจากประเทศม.. [2023-02-01] รายงานการตรวจเรือประมงที่แจ้งเข้าออกประจำวันที่ 31 มกราคม 2566.. [2023-01-31] การตรวจสอบเรือขนถ่ายไทยชื่อ S. LEELAWADEE รับปลาทูน่าแช่แข็งจากประเทศม.. [2023-01-31] รายงานการตรวจเรือประมงที่แจ้งเข้าออกประจำวันที่ 30 มกราคม 2566.. อ่านทั้งหมด 

การประชุมตัวชี้วัดรายบุคคล รอบการประเมินที่ 1/2566 ของศปบ.เขต 5 (สมุทรสาคร) และหน่วยงานในสังกัด