การขนถ่ายทูน่าแช่แข็งจากเรือขนถ่ายสัตว์น้ำสัญชาติไทย เรือ PATSORN บรรทุกทูน่าแช่แข็งจากเรือจับจากสาธารณรัฐเซเชลส์ วันที่ 3 ตุลาคม 2565


[2022-12-09] รายงานการตรวจเรือประมงที่แจ้งเข้าออกประจำวันที่ 8 ธันวาคม 2565.. [2022-12-08] รายงานการตรวจเรือประมงที่แจ้งเข้าออกประจำวันที่ 7 ธันวาคม 2565.. [2022-12-07] รายงานการตรวจเรือประมงที่แจ้งเข้าออกประจำวันที่ 6 ธันวาคม 2565.. [2022-12-06] รายงานการตรวจเรือประมงที่แจ้งเข้าออกประจำวันที่ 5 ธันวาคม 2565.. [2022-12-06] รายงานการตรวจเรือประมงที่แจ้งเข้าออกประจำวันที่ 4 ธันวาคม 2565.. [2022-12-06] รายงานการตรวจเรือประมงที่แจ้งเข้าออกประจำวันที่ 3 ธันวาคม 2565.. [2022-12-06] รายงานการตรวจเรือประมงที่แจ้งเข้าออกประจำวันที่ 2 ธันวาคม 2565.. [2022-12-06] รายงานการตรวจเรือประมงที่แจ้งเข้าออกประจำวันที่ 1 ธันวาคม 2565.. [2022-12-06] รายงานการตรวจเรือประมงที่แจ้งเข้าออกประจำวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565.. [2022-12-04] การประชุมติดตามผลการปฏิบัติงานของชุดสหวิชาชีพประจำเดือนธันวาคม 2565.. อ่านทั้งหมด 

การขนถ่ายทูน่าแช่แข็งจากเรือขนถ่ายสัตว์น้ำสัญชาติไทย เรือ PATSORN บรรทุกทูน่าแช่แข็งจากเรือจับจากสาธารณรัฐเซเชลส์ วันที่ 3 ตุลาคม 2565 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  ประชาสัมพันธ์กรมประมง