การจัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการรายงานสัตว์ทะเลเลี้ยงลูกด้วยนม และ มาตรการ MMPA


[2022-12-06] รายงานการตรวจเรือประมงที่แจ้งเข้าออกประจำวันที่ 5 ธันวาคม 2565.. [2022-12-06] รายงานการตรวจเรือประมงที่แจ้งเข้าออกประจำวันที่ 4 ธันวาคม 2565.. [2022-12-06] รายงานการตรวจเรือประมงที่แจ้งเข้าออกประจำวันที่ 3 ธันวาคม 2565.. [2022-12-06] รายงานการตรวจเรือประมงที่แจ้งเข้าออกประจำวันที่ 2 ธันวาคม 2565.. [2022-12-06] รายงานการตรวจเรือประมงที่แจ้งเข้าออกประจำวันที่ 1 ธันวาคม 2565.. [2022-12-06] รายงานการตรวจเรือประมงที่แจ้งเข้าออกประจำวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565.. [2022-12-04] การประชุมติดตามผลการปฏิบัติงานของชุดสหวิชาชีพประจำเดือนธันวาคม 2565.. [2022-11-30] รายงานการตรวจเรือประมงที่แจ้งเข้าออกประจำวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565.. [2022-11-30] รายงานการตรวจเรือประมงที่แจ้งเข้าออกประจำวันที่ 28 พฤศจิกายน 2565.. [2022-11-30] รายงานการตรวจเรือประมงที่แจ้งเข้าออกประจำวันที่ 27 พฤศจิกายน 2565.. อ่านทั้งหมด 

การจัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการรายงานสัตว์ทะเลเลี้ยงลูกด้วยนม และ มาตรการ MMPA  

 ข่าวประชาสัมพันธ์  ประชาสัมพันธ์กรมประมง