รายงานการตรวจเรือประมงที่แจ้งเข้าออกประจำวันที่ 5 สิงหาคม 2565


[2022-09-18] รายงานการตรวจเรือประมงที่แจ้งเข้าออกประจำวันที่ 17 กันยายน 2565.. [2022-09-18] รายงานการตรวจเรือประมงที่แจ้งเข้าออกประจำวันที่ 16 กันยายน 2565.. [2022-09-18] รายงานการตรวจเรือประมงที่แจ้งเข้าออกประจำวันที่ 15 กันยายน 2565.. [2022-09-15] รายงานการตรวจเรือประมงที่แจ้งเข้าออกประจำวันที่ 14 กันยายน 2565.. [2022-09-14] รายงานการตรวจเรือประมงที่แจ้งเข้าออกประจำวันที่ 13 กันยายน 2565.. [2022-09-13] การจัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการรายงานสัตว์ทะเลเลี้ยงลูกด้วยนม.. [2022-09-13] รายงานการตรวจเรือประมงที่แจ้งเข้าออกประจำวันที่ 12 กันยายน 2565.. [2022-09-12] รายงานการตรวจเรือประมงที่แจ้งเข้าออกประจำวันที่ 11 กันยายน 2565.. [2022-09-12] รายงานการตรวจเรือประมงที่แจ้งเข้าออกประจำวันที่ 10 กันยายน 2565.. [2022-09-12] รายงานการตรวจเรือประมงที่แจ้งเข้าออกประจำวันที่ 9 กันยายน 2565.. อ่านทั้งหมด 

รายงานการตรวจเรือประมงที่แจ้งเข้าออกประจำวันที่ 5 สิงหาคม 2565  

 ข่าวประชาสัมพันธ์  ประชาสัมพันธ์กรมประมง