รายงานการตรวจเรือประมงที่แจ้งเข้าออกประจำวันที่ 6 กรกฎาคม 2565


[2022-08-08] การประชุมถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่บุคลากรในหน่วยงานสังกัดศูนย์บริหารจัด.. [2022-08-04] รายงานการตรวจเรือประมงที่แจ้งเข้าออกประจำวันที่ 3 สิงหาคม 2565.. [2022-08-03] รายงานการตรวจเรือประมงที่แจ้งเข้าออกประจำวันที่ 2 สิงหาคม 2565.. [2022-08-03] สถิติสัตว์น้ำนำเข้าศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 5 (สมุทรสาคร) ประ.. [2022-08-03] สถิติแจ้งเข้าออกเรือประมง เดือน กรกฎาคม 2565.. [2022-08-02] รายงานการตรวจเรือประมงที่แจ้งเข้าออกประจำวันที่ 1 สิงหาคม 2565.. [2022-08-01] รายงานการตรวจเรือประมงที่แจ้งเข้าออกประจำวันที่ 31 กรกฎาคม 2565.. [2022-08-01] รายงานการตรวจเรือประมงที่แจ้งเข้าออกประจำวันที่ 30 กรกฎาคม 2565.. [2022-08-01] รายงานการตรวจเรือประมงที่แจ้งเข้าออกประจำวันที่ 29 กรกฎาคม 2565.. [2022-08-01] รายงานการตรวจเรือประมงที่แจ้งเข้าออกประจำวันที่ 28 กรกฎาคม 2565.. อ่านทั้งหมด 

รายงานการตรวจเรือประมงที่แจ้งเข้าออกประจำวันที่ 6 กรกฎาคม 2565 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  ประชาสัมพันธ์กรมประมง