การปฏิบัติงานตรวจสอบสัตว์น้ำนำเข้าจากประเทศมัลดีฟส์ ในวันที่ 23 มิถุนายน 2565


[2022-08-16] รายงานการตรวจเรือประมงที่แจ้งเข้าออกประจำวันที่ 15 สิงหาคม 2565.. [2022-08-15] รายงานการตรวจเรือประมงที่แจ้งเข้าออกประจำวันที่ 14 สิงหาคม 2565.. [2022-08-15] รายงานการตรวจเรือประมงที่แจ้งเข้าออกประจำวันที่ 13 สิงหาคม 2565.. [2022-08-15] รายงานการตรวจเรือประมงที่แจ้งเข้าออกประจำวันที่ 12 สิงหาคม 2565.. [2022-08-15] รายงานการตรวจเรือประมงที่แจ้งเข้าออกประจำวันที่ 11 สิงหาคม 2565.. [2022-08-15] รายงานการตรวจเรือประมงที่แจ้งเข้าออกประจำวันที่ 10 สิงหาคม 2565.. [2022-08-15] รายงานการตรวจเรือประมงที่แจ้งเข้าออกประจำวันที่ 9 สิงหาคม 2565.. [2022-08-15] รายงานการตรวจเรือประมงที่แจ้งเข้าออกประจำวันที่ 8 สิงหาคม 2565.. [2022-08-15] รายงานการตรวจเรือประมงที่แจ้งเข้าออกประจำวันที่ 7 สิงหาคม 2565.. [2022-08-15] รายงานการตรวจเรือประมงที่แจ้งเข้าออกประจำวันที่ 6 สิงหาคม 2565.. อ่านทั้งหมด 

การปฏิบัติงานตรวจสอบสัตว์น้ำนำเข้าจากประเทศมัลดีฟส์ ในวันที่ 23 มิถุนายน 2565  

 ข่าวประชาสัมพันธ์  ประชาสัมพันธ์กรมประมง