รายงานการตรวจเรือประมงที่แจ้งเข้าออกประจำวันที่ 10 พฤษภาคม 2565


[2022-07-07] การปฏิบัติงานตรวจสอบสัตว์น้ำส่งออกไปยังสาธารณรัฐเซเชลส์ ในวันที่ 6 กรก.. [2022-07-07] การปฏิบัติงานตรวจสอบสัตว์น้ำนำเข้าจากประเทศมัลดีฟส์ ในวันที่ 6 กรกฎาคม.. [2022-07-07] รายงานการตรวจเรือประมงที่แจ้งเข้าออกประจำวันที่ 6 กรกฎาคม 2565.. [2022-07-06] การปฏิบัติงานตรวจสอบสัตว์น้ำส่งออกไปยังสาธารณรัฐเซเชลส์ ในวันที่ 5 กรก.. [2022-07-06] การปฏิบัติงานตรวจสอบสัตว์น้ำนำเข้าจากประเทศมัลดีฟส์ ในวันที่ 5 กรกฎาคม.. [2022-07-06] รายงานการตรวจเรือประมงที่แจ้งเข้าออกประจำวันที่ 5 กรกฎาคม 2565.. [2022-07-05] การปฏิบัติงานตรวจสอบสัตว์น้ำส่งออกไปยังสาธารณรัฐเซเชลส์ ในวันที่ 4 กรก.. [2022-07-05] รายงานการตรวจเรือประมงที่แจ้งเข้าออกประจำวันที่ 4 กรกฎาคม 2565.. [2022-07-05] การปฏิบัติงานตรวจสอบเรือเข้าเทียบท่า ชื่อเรือ ASIAN MARINE REEFER นำเข.. [2022-07-05] สถิติสัตว์น้ำนำเข้าศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 5 (สมุทรสาคร) ประ.. อ่านทั้งหมด 

รายงานการตรวจเรือประมงที่แจ้งเข้าออกประจำวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  ประชาสัมพันธ์กรมประมง