นายสนธยา บุญสุข ผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 5 (สมุทรสาคร) มอบโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ แนวทางปฏิบัติกรณีลูกเรือพสัตตกน้ำหรือเกิดเหตุอื่นบนเรือ และแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันเหตุลูกเรือพลัตตกน้ำ เหตุอื่นบนเรือประมง แก่นายมงคล มงคลตรีลักษณ์ นายกสมาคมการประมงสมุทรสาคร


[2022-11-30] รายงานการตรวจเรือประมงที่แจ้งเข้าออกประจำวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565.. [2022-11-30] รายงานการตรวจเรือประมงที่แจ้งเข้าออกประจำวันที่ 28 พฤศจิกายน 2565.. [2022-11-30] รายงานการตรวจเรือประมงที่แจ้งเข้าออกประจำวันที่ 27 พฤศจิกายน 2565.. [2022-11-30] รายงานการตรวจเรือประมงที่แจ้งเข้าออกประจำวันที่ 26 พฤศจิกายน 2565.. [2022-11-30] รายงานการตรวจเรือประมงที่แจ้งเข้าออกประจำวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565.. [2022-11-30] รายงานการตรวจเรือประมงที่แจ้งเข้าออกประจำวันที่ 24 พฤศจิกายน 2565.. [2022-11-30] รายงานการตรวจเรือประมงที่แจ้งเข้าออกประจำวันที่ 23 พฤศจิกายน 2565.. [2022-11-30] การขนถ่ายทูน่าแช่แข็งจากเรือขนถ่ายสัตว์น้ำสัญชาติไทย เรือ ASIAN MARINE.. [2022-11-30] รายงานการตรวจเรือประมงที่แจ้งเข้าออกประจำวันที่ 22 พฤศจิกายน 2565.. [2022-11-29] การประชุมตัวชี้วัดรายบุคคล รอบการประเมินที่ 1/2566 ของศปบ.เขต 5 (สมุทร.. อ่านทั้งหมด 

นายสนธยา บุญสุข ผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 5 (สมุทรสาคร) มอบโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ แนวทางปฏิบัติกรณีลูกเรือพสัตตกน้ำหรือเกิดเหตุอื่นบนเรือ และแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันเหตุลูกเรือพลัตตกน้ำ เหตุอื่นบนเรือประมง แก่นายมงคล มงคลตรีลักษณ์ นายกสมาคมการประมงสมุทรสาคร  

 บริการประชาชน  บริหารจัดการเรือประมง