การประชุมติดตามปัญหาและอุปสรรค และผลการปฏิบัติงานตรวจเรือประมงหน้าท่า ให้มีความ สอดคล้องกับคู่มือการปฏิบัติงานศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้าออก PIPO Manual รวมถึงแนวทาง ปฏิบัติเพื่อป้องกันการเกิดเหตุ กรณีลูกเรือพลัดตกน้ำหรือเกิดเหตุอื่นบนเรือประมง ประจำเดือน มกราคม 2565


[2022-11-30] รายงานการตรวจเรือประมงที่แจ้งเข้าออกประจำวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565.. [2022-11-30] รายงานการตรวจเรือประมงที่แจ้งเข้าออกประจำวันที่ 28 พฤศจิกายน 2565.. [2022-11-30] รายงานการตรวจเรือประมงที่แจ้งเข้าออกประจำวันที่ 27 พฤศจิกายน 2565.. [2022-11-30] รายงานการตรวจเรือประมงที่แจ้งเข้าออกประจำวันที่ 26 พฤศจิกายน 2565.. [2022-11-30] รายงานการตรวจเรือประมงที่แจ้งเข้าออกประจำวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565.. [2022-11-30] รายงานการตรวจเรือประมงที่แจ้งเข้าออกประจำวันที่ 24 พฤศจิกายน 2565.. [2022-11-30] รายงานการตรวจเรือประมงที่แจ้งเข้าออกประจำวันที่ 23 พฤศจิกายน 2565.. [2022-11-30] การขนถ่ายทูน่าแช่แข็งจากเรือขนถ่ายสัตว์น้ำสัญชาติไทย เรือ ASIAN MARINE.. [2022-11-30] รายงานการตรวจเรือประมงที่แจ้งเข้าออกประจำวันที่ 22 พฤศจิกายน 2565.. [2022-11-29] การประชุมตัวชี้วัดรายบุคคล รอบการประเมินที่ 1/2566 ของศปบ.เขต 5 (สมุทร.. อ่านทั้งหมด 

การประชุมติดตามปัญหาและอุปสรรค และผลการปฏิบัติงานตรวจเรือประมงหน้าท่า ให้มีความ สอดคล้องกับคู่มือการปฏิบัติงานศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้าออก PIPO Manual รวมถึงแนวทาง ปฏิบัติเพื่อป้องกันการเกิดเหตุ กรณีลูกเรือพลัดตกน้ำหรือเกิดเหตุอื่นบนเรือประมง ประจำเดือน มกราคม 2565 

 บริการประชาชน  บริหารจัดการเรือประมง