พลเรือโท พิชัย ล้อชูสกุล ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 และคณะ ลงพื้นที่ เยี่ยมชมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมง เขต 5 (สมุทรสาคร)


[2022-11-30] รายงานการตรวจเรือประมงที่แจ้งเข้าออกประจำวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565.. [2022-11-30] รายงานการตรวจเรือประมงที่แจ้งเข้าออกประจำวันที่ 28 พฤศจิกายน 2565.. [2022-11-30] รายงานการตรวจเรือประมงที่แจ้งเข้าออกประจำวันที่ 27 พฤศจิกายน 2565.. [2022-11-30] รายงานการตรวจเรือประมงที่แจ้งเข้าออกประจำวันที่ 26 พฤศจิกายน 2565.. [2022-11-30] รายงานการตรวจเรือประมงที่แจ้งเข้าออกประจำวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565.. [2022-11-30] รายงานการตรวจเรือประมงที่แจ้งเข้าออกประจำวันที่ 24 พฤศจิกายน 2565.. [2022-11-30] รายงานการตรวจเรือประมงที่แจ้งเข้าออกประจำวันที่ 23 พฤศจิกายน 2565.. [2022-11-30] การขนถ่ายทูน่าแช่แข็งจากเรือขนถ่ายสัตว์น้ำสัญชาติไทย เรือ ASIAN MARINE.. [2022-11-30] รายงานการตรวจเรือประมงที่แจ้งเข้าออกประจำวันที่ 22 พฤศจิกายน 2565.. [2022-11-29] การประชุมตัวชี้วัดรายบุคคล รอบการประเมินที่ 1/2566 ของศปบ.เขต 5 (สมุทร.. อ่านทั้งหมด 

พลเรือโท พิชัย ล้อชูสกุล ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 และคณะ ลงพื้นที่ เยี่ยมชมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมง เขต 5 (สมุทรสาคร) 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  ประชาสัมพันธ์กรมประมง