รายงานการตรวจเรือประมงที่แจ้งเข้าออกประจำวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564


[2022-05-23] การปฏิบัติงานตรวจสอบสัตว์น้ำนำเข้าจากประเทศมัลดีฟส์ ในวันที่ 23 พฤษภา.. [2022-05-23] การปฏิบัติงานตรวจสอบสัตว์น้ำนำเข้าจากประเทศมัลดีฟส์ ในวันที่ 22 พฤษภา.. [2022-05-23] การปฏิบัติงานตรวจสอบเรือ PATSORN นำเข้าจากประเทศมัลดีฟส์เข้าเทียบท่า.. [2022-05-23] รายงานการตรวจเรือประมงที่แจ้งเข้าออกประจำวันที่ 22 พฤษภาคม 2565.. [2022-05-23] รายงานการตรวจเรือประมงที่แจ้งเข้าออกประจำวันที่ 21 พฤษภาคม 2565.. [2022-05-23] การปฏิบัติงานตรวจสอบสัตว์น้ำนำเข้าจากประเทศมัลดีฟส์ ในวันที่ 21 พฤษภา.. [2022-05-23] รายงานการตรวจเรือประมงที่แจ้งเข้าออกประจำวันที่ 20 พฤษภาคม 2565.. [2022-05-23] การปฏิบัติงานตรวจสอบสัตว์น้ำนำเข้าจากประเทศมัลดีฟส์ ในวันที่ 20 พฤษภา.. [2022-05-23] การปฏิบัติงานตรวจสอบสัตว์น้ำนำเข้าจากประเทศมัลดีฟส์ ในวันที่ 19 พฤษภา.. [2022-05-23] รายงานการตรวจเรือประมงที่แจ้งเข้าออกประจำวันที่ 19 พฤษภาคม 2565.. อ่านทั้งหมด 

รายงานการตรวจเรือประมงที่แจ้งเข้าออกประจำวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  ประชาสัมพันธ์กรมประมง