รายงานการตรวจเรือประมงที่แจ้งเข้าออกประจำวันที่ 27 ตุลาคม 2564


[2022-11-22] การขนถ่ายทูน่าแช่แข็งจากเรือขนถ่ายสัตว์น้ำสัญชาติไทย เรือ ASIAN MARINE.. [2022-11-22] รายงานการตรวจเรือประมงที่แจ้งเข้าออกประจำวันที่ 21 พฤศจิกายน 2565.. [2022-11-21] การขนถ่ายทูน่าแช่แข็งจากเรือขนถ่ายสัตว์น้ำสัญชาติไทย เรือ ASIAN MARINE.. [2022-11-21] รายงานการตรวจเรือประมงที่แจ้งเข้าออกประจำวันที่ 20 พฤศจิกายน 2565.. [2022-11-21] การขนถ่ายทูน่าแช่แข็งจากเรือขนถ่ายสัตว์น้ำสัญชาติไทย เรือ ASIAN MARINE.. [2022-11-21] รายงานการตรวจเรือประมงที่แจ้งเข้าออกประจำวันที่ 19 พฤศจิกายน 2565.. [2022-11-21] การขนถ่ายทูน่าแช่แข็งจากเรือขนถ่ายสัตว์น้ำสัญชาติไทย เรือ ASIAN MARINE.. [2022-11-21] รายงานการตรวจเรือประมงที่แจ้งเข้าออกประจำวันที่ 18 พฤศจิกายน 2565.. [2022-11-21] การขนถ่ายทูน่าแช่แข็งจากเรือขนถ่ายสัตว์น้ำสัญชาติไทย เรือ ASIAN MARINE.. [2022-11-21] การขนถ่ายทูน่าแช่แข็งจากเรือขนถ่ายสัตว์น้ำสัญชาติไทย เรือ S. LEELAWADE.. อ่านทั้งหมด 

รายงานการตรวจเรือประมงที่แจ้งเข้าออกประจำวันที่ 27 ตุลาคม 2564 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  ประชาสัมพันธ์กรมประมง