ค่านิยม 

ส่ง email ทวิต Tweeter ส่ง Line แชร์ Facebook

"  มุ่งมั่นพัฒนางานวิจัย  ทำงานเป็นทีม  ถ่ายทอดประสบการณ์จากรุ่นสู่รุ่น "