วิสัยทัศน์ 

ส่ง email ทวิต Tweeter ส่ง Line แชร์ Facebook

" องค์กรที่มุ่งพัฒนาและบริหารการเปลี่ยนแปลงเพื่อการประมงที่ยั่งยืน "