ปริมาณนำเข้า - ส่งออกสัตว์น้ำ ประจำเดือนมิถุนายน 2561


ปริมาณนำเข้า - ส่งออกสัตว์น้ำ ประจำเดือนมิถุนายน 2561