บุคลากรสำนักงานตรวจประมงปาดังเบซาร์


นายศราวุธ คเชนทองสุวรรณ์

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    
นางสาวสุภาวดี จุลนวล

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    


นายโชคชัย ราชแก้ว

นักวิชาการประมง
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานตรวจประมงปาดังเบซาร์

 สำนักงานตรวจประมงปาดังเบซาร์ อาคาร CIQ ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์ ตำบลปาดังเบซาร์ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 90240