บุคลากรด่านตรวจประมงปาดังเบซาร์
นายศราวุธ คเชนทองสุวรรณ์

หัวหน้าด่านตรวจประมงปาดังเบซาร์
(นักวิชาการประมงปฏิบัติการ)
    


นางสาวสุภาวดี จุลนวล

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    


นายโชคชัย ราชแก้ว

นักวิชาการประมง
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 ด่านตรวจประมงปาดังเบซาร์

 ด่านตรวจประมงปาดังเบซาร์ อาคาร CIQ ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์ ตำบลปาดังเบซาร์ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 90240