บุคลากร สำนักงานตรวจประมงปาดังเบซาร์นายศราวุธ คเชนทองสุวรรณ์

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    
นางสาวสุภาวดี จุลนวล

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    


นายโชคชัย ราชแก้ว

นักวิชาการประมง
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานตรวจประมงปาดังเบซาร์

 สำนักงานตรวจประมงปาดังเบซาร์ อาคาร CIQ ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์ ตำบลปาดังเบซาร์ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 90240    fisherpadang@hotmail.co.th   0 7452 2664   0 7452 2664   แฟนเพจ